Grupo Yonhoo giả định sự phân bố của Chigo ở bán đảo Iberia

Nếu vài ngày trước Alimarket Electro công bố việc giải thể công ty [...]