logo web yonhoo retina movil

Bạn có muốn làm việc cùng chúng tôi không?

Tại Grupo Yonhoo, chúng tôi muốn tiếp tục phát triển và đó là lý do tại sao chúng tôi muốn tin tưởng vào bạn. Nếu bạn cho rằng hồ sơ chuyên môn của mình phù hợp với bất kỳ lĩnh vực nào của chúng tôi và bạn muốn làm việc trong một công ty quốc tế mở rộng toàn diện, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua biểu mẫu đính kèm hoặc bằng cách gửi email đến email của chúng tôi rrhh@yonhoo.com. Chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn trong thời gian sớm nhất.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng Grupo Yonhoo!

Trụ sở chính: C/ Calidad 40, Polígono Industrial Los Olivos.
Getafe, 28906. Madrid (España)
Điện thoại: 910 685 900
Email: rrhh@yonhoo.com

    Tên (bắt buộc)

    Email (bắt buộc)

    Bộ phận (bắt buộc)

    Chủ đề (tùy chọn)