Visión Grupo Yonhoo

Wizja

Chcemy być szanowaną firmą w branży, dlatego dążymy do:

 • Zdobądź szacunek naszych użytkowników i klientów, słuchając ich, zaspokajając i, jeśli to możliwe, przekraczając ich potrzeby i oczekiwania.
 • Zdobywanie szacunku naszych pracowników poprzez ciągłe doskonalenie naszej reputacji korporacyjnej, tak aby Grupa Yonhoo była firmą, dla której pracownicy są dumni z pracy.
 • Zdobądź szacunek społeczeństwa, w którym żyjemy, przyczyniając się do rozwoju wspólnoty.
Misión Grupo Yonhoo

Misja

Popraw jakość życia ludzkiego dzięki naszym usługom i produktom:

 • Traktujemy naszą działalność tak, jakby była to podstawowa usługa, która jest niezawodna i ułatwia ludziom życie.
 • Zaspokajaj zróżnicowane potrzeby różnych regionów i konsumentów, oferując zróżnicowane produkty i usługi.
 • Zbuduj zdrowe środowisko korporacyjne, w którym wszyscy wygrywają, w oparciu o otwartą współpracę z naszymi partnerami.
Filosofía Grupo Yonhoo

Filozofia

Inwestuj w rozwój naszych pracowników:

 • Zapewnij naszym pracownikom zdrowe środowisko pracy dzięki atrakcyjnym zachętom.
 • Pozwól naszym pracownikom cieszyć się rozwojem zawodowym i osobistym w dobrze prosperującym i przyjemnym otoczeniu.
 • Szkolić i zachęcać naszych pracowników do osiągania sukcesu w pracy opartej na zaufaniu i szacunku.
Visión Grupo Yonhoo

Wartości

Potrzeby użytkowników i klientów są dla nas najważniejsze. Dlatego nasze wartości to:

 • Integralność
 • Proaktywność
 • Współpraca
 • Innowacja
Filosofía Grupo Yonhoo

Środowisko

Nasza efektywność środowiskowa ma na celu kontrolę prawidłowego działania:

 • Gospodarka odpadami powstałymi w naszej działalności, takimi jak ZSEE, toner i baterie
 • Zużycie surowców naturalnych: papieru, wody, paliw kopalnych i energii

W tym celu zostały opracowane dobre praktyki, którymi powinni się kierować wszyscy pracownicy, a tym samym zapewniają świadomość ekologiczną w naszej pracy. Ponadto ustanowiono cele IMS, aby zminimalizować zużycie zasobów i zmniejszyć emisje. Jesteśmy w fazie zbierania danych, aby móc co roku porównywać i widzieć zamierzoną poprawę wyników w zakresie ochrony środowiska.

Yonhoo Europe to firma zaangażowana w ochronę środowiska, która wdrożyła system zarządzania środowiskowego. W swoim zaangażowaniu w ochronę środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom system zarządzania środowiskowego podlega okresowym przeglądom i ocenom, raportując co roku wskaźniki środowiskowe w celu identyfikacji działań, które należy podjąć, aby zminimalizować negatywny wpływ naszej działalności na otaczające nas środowisko. oraz ustalanie celów dla poprawy jego zachowań środowiskowych. Wynik wskaźników jest następujący:

 • Zużycie wody zostało zmniejszone o 13,5% w porównaniu do 2021 roku w wartościach bezwzględnych io 4,6% w wartościach odniesionych do liczby pracowników.
 • Zużycie oleju napędowego przez pojazdy zostało zmniejszone o 39,4% w porównaniu do 2022 roku w wartościach bezwzględnych i 16,4 w wartościach odniesionych do liczby pojazdów.
 • Zużycie energii elektrycznej spadło w 2022 roku o 57,7% w wartościach bezwzględnych io 16,4% w wartościach odniesionych do liczby pracujących.
 • Zużycie papieru utrzymało się w obu latach.
 • Zużycie tonera zostało zmniejszone o 46,9% w 2022 roku w wartościach bezwzględnych io 43,8% w wartościach odniesionych do liczby pracowników.
 • Odpady inne niż niebezpieczne wytworzone w 2022 r. to papier i tektura, tworzywa sztuczne, WEEE i toner.